AB Mavi Kart
Work in Germany


AB Mavi Kart

Almanya,  nitelikli  iş  gücünün  ülkeye  yerleşmesine  büyük önem vermektedir.  “AB  Mavi  Kart”la, yükseköğrenim diploması sahibi yabancılar, Almanya’da eğitimlerine uygun bir işte çalışabilirler.

Almanca dilinde eksiksiz olarak doldurulmuş ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış 2 adet başvuru formu ve İkamet Yasası’nın 54. maddesinin 2. fıkrasının 8. bendine göre başvuru sahibinin el yazısıyla imzalanmış 1 adet açıklama yazısı

 • Pasaport
 • 2 adet vesikalık fotoğraf
 • Mesleki gelişimi açıklayan özgeçmiş, karneler, diplomalar vs.
 • Alman yükseköğrenim diploması veya tanınmış yabancı yükseköğrenim diploması veya Alman yükseköğrenim diplomasıyla kıyaslanabilir bir yabancı yükseköğrenim diploması
 • Yabancı diplomanızın tanınmış veya kıyaslanabilir olup olmadığını, ANABIN veri tabanında sorgulayabilirsiniz: http://anabin.kmk.org (sadece Almanca). Başvurunuza aşağıdaki belgeleri ekleyiniz:

- Mezun olduğunuz yüksekokul/üniversitenin ANABIN’de “H+” ile değerlendirildiğini gösterir belge

- Mezuniyet belgenizin „eşdeğer“ kategorisinde yer aldığını gösterir belge. Lütfen di-plomanıza uygun mezuniyet belgesini belirttiğinizden emin olunuz. Tezsiz yüksek lisans mezuniyetiniz denk olmayabilir, bu durumda mutlaka diploma supplement belgenizi de ibraz ediniz. Lisans mezuniyetiniz ANABIN denklik şartlarına uygun ise, başvuru için yeterlidir.

Doktorlarda yabancı yükseköğrenim diplomasının kıyaslanabilirliği, doktorluk mesleğinin icrası için verilen izinle (Approbation) teyit edilmiş olur.

 1. Almanya’daki işveren (adı, adresi)
 2. Almanya’daki çalışma yeri (posta kodu) 
 3. İş ilanı ve görev tanımı
 4. Çalışma biçimi: Tam zamanlı veya yarı zamanlı
 5. Avro olarak yıllık brüt maaş

Çalışacağınız işin, sahip olduğunuz kalifikasyonlara uygun olması gerekmektedir. Bu bağlamda, yükseköğrenim diploması ile belgelediğiniz bilgi ve birikime, istihdam edildiğiniz işte kısmen veya dolaylı olarak ihtiyaç duyulmalıdır. (örnek: Doktorun ilaç firmasında istihdam edilmesi).

AB Mavi Kart”ın verilmesi için yıllık brüt maaş en az 52.000 Avro tutarında olmalıdır. Fen bi-limi, matematik, mühendislik, doktorluk ve bilgisayar uzmanı gibi aranan mesleklerde, yıllık brüt maaşın en az 40.560 Avro tutarında olması gerekmektedir. Burada 2018 yılı için belirtilmiş olan meblağlar her yıl yeniden belirlenmektedir.

 • Sadece meslek için zorunlu olduğu takdirde: Meslek icrası izninin verilmesi veya iznin çıkacağına dair onay yazısı (örnek: Federal Tıp Doktorları Yönetmeliği’nin 10. maddesi uyarınca doktorluk mesleğinin icrası için verilen izin/Approbation)
 • Almanya’ya giriş tarihiniz ile işe başlayacağınız tarih arasındaki süreyi kapsayan (en az 15 gün) seyahat sağlık sigortası (bkz. 1a no’lu Bilgi Notu)

Not:

Eşinize, Almanca dil bilgisine sahip olması şart koşulmadan, bir işte çalışmasına veya kendi işini kur-masına fırsat tanıyan oturma izni verilir. “AB Mavi Kart” ilk kez verildiğinde en fazla dört yıllığına  düzenlenir. Ancak belirli şartların yerine getirilmesi durumunda iki ila üç yıl sonra (süresiz) yerleşme izni verilebilir (bkz. İkamet Yasası‘nın 19.a maddesi 6. fıkrası).

AB Mavi Kart” ile ilgili genel bilgileri internette www.bamf.de adresinde ve yabancı uzman elemanlara yönelik portalda bulabilirsiniz: www.make-it-in-germany.com.

Vize Bölümü ek evrak talep etme hakkını saklı tutmaktadır. Bilgi notunun içerdiği bilgiler, oluşturulduğu tarihte güncel olan bilgileri yansıtmaktadır.

Başvuru süreci ile ilgili destek programlarımızdan faydalanmak için iletişim bölümden irtibata geçebilirsiniz.