AB Mavi Kart
Work in Germany

AB Mavi Kart

AB Mavi Kart Programı, Avrupa'yı Avrupa Birliği dışındaki yüksek eğitimli kişilere daha çekici bir yer kılmak için tasarlanmıştır. Birleşik Krallık, Danimarka ve İrlanda dışındaki AB üye devleti AB Mavi Kart Programına katılmaktadır.

Yüksek derecede vasıflı kişiler, geçmişte Amerika Birleşik Devletleri, Kanada veya Avustralya gibi ülkeleri seçmiştir. Avrupa inisiyatifinin, Avrupa'nın dünyanın en sevilen göç hedefi olmasına yardım edecek bir dizi belirgin niteliği vardır:

Avrupa Mavi karti AB/ AEA milletlerinden olmayan nitelikli insanlar icin bir calisma ve oturma iznidir. Mavi kart, kapsamli sosyo- ekonomik haklar sunar ve Avrupa`da daimi ikamet icin bir yol saglar.

  • Vatandaşlarla eşit çalışma ve maaş koşulları
  • Bir dizi sosyo-ekonomik haklar
  • Aile birleşimi için elverişli koşullar
  • Kalıcı ikamet perspektifi
  • Dernek kurma özgürlüğü

Koşullar

AB Mavi Kartını talep edebilmeniz için aşağıdaki koşulları karşılamanız beklenmektedir:              

  • AB vatandaşı değilsiniz
  • Yüksek eğitim yeterliliğiniz bulunmaktadır
  • AB'de geçerli bir iş akdiniz veya bağlayıcı iş teklifiniz var

Detaylı bilgi için AB Mavi Kart

Sie möchten in Deutschland, Mitgliedsstaat der Europäischen Union, leben und arbeiten?

Ähnlich der Green Card in den USA ebnet die Blaue Karte EU als Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis für hoch qualifizierte Fachkräfte aus Nicht-EU-Staaten den Weg in die Europäische Union. Registrieren Sie sich in unserem Netzwerk, finden Sie eine Job und beantragen Sie die Blaue Karte EU für Deutschland.

Die Blaue Karte EU Deutschland , auch EU Blue Card Germany genannt, ist ein Aufenthaltstitel, also ein Nachweis(-dokument) über den legalen Aufenthalt eines Angehörigen eines Drittstaates in einem EU-Mitgliedsstaat zum Zwecke der Erwerbstätigkeit. Die Blue Card ist also für Angehörige von Nicht EU-Staaten gedacht. Für Mitglieder von EU-Staaten gilt Freizügigkeit hinsichtlich ihres Aufenthalts.

Die EU-Richtlinie zur Blue Card wird in Deutschland am 1. August 2012 durch das Gesetz zur Umsetzung der Hochqualifizierten-Richtlinie der Europäischen Union Teil des deutschen Rechts. Es wurde insbesondere das Aufenthaltsgesetz modifiziert. Kernvorschrift ist § 19a Aufenthaltsgesetz - Blaue Karte EU. 

You want to live and work in Germany, member state of the European Union?

Similar to the Green Card in the USA, the Blue Card EU paves the way to the European Union as a work and residence permit for highly qualified specialists from non-EU countries. Register in our network, find a job and apply for the EU Blue Card for Germany.

The Blue Card EU Germany, also known as the EU Blue Card Germany, is a residence permit,  proof (document) of the legal residence of a third-country national in an EU member state for the purpose of gainful employment. The Blue Card is therefore intended for non-EU nationals. For members of EU states, freedom of movement applies with regard to their stay.

The EU Blue Card Directive will become part of German law on August 1, 2012, as a result of the Act implementing the Highly Qualified Directive of the European Union. In particular, the residence law was modified. The core rule is § 19a Residence Act - Blue Card EU.